Nationella Kvalitetsregister

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format . Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. Det är med andra ord endast vissa uppgifter …

Nationella Kvalitetsregister Read More »